Edecco home

Welkom bij Edecco: inburgering voor statushouders

De Nederlandse samenleving verandert in snel tempo. Door de vergrijzing en economische groei is een schreeuwend tekort aan personeel ontstaan. Migranten kunnen een belangrijke sol spelen in de oplossing van dit probleem.

Daarom moeten statushouders zo snel mogelijk participeren in onze maatschappij. Edecco is van mening dat dit alleen kan als werk en opleiding gecombineerd worden aangeboden. Oftewel: de taalopleiding moet mede ten dienste staan van het werk dat de statushouder wil en kan doen.
De gemeentelijke overheid wordt geacht de statushouder hierin te stimuleren en te begeleiden. Dat vraagt veel van de gemeente.

Edecco kan hierin een belangrijke rol spelen. Edecco kan de gemeente ondersteunen bij de brede intake. Met onze kennis van de arbeidsmarkt en gemotiveerde NT2 docenten is Edecco in staat om de statushouder een combinatie van werk en taalonderwijs aan te bieden, zodat deze snel kan integreren in de Nederlandse maatschappij.

logo blik op werk