Inburgeringcursus

Nederlands leren voor inburgeraars

Van immigranten die nieuw zijn in Nederland, wordt verwacht dat ze Nederlands leren en ook de Nederlandse samenleving leren kennen en daarin kunnen participeren. Hiertoe dienen zij een inburgeringscursus te volgen.
Inburgeren houdt in dat je de Nederlandse taal kunt begrijpen, spreken en lezen, maar ook dat je deze kunt toepassen. Verder is het doel van inburgeren dat je kennis verwerft over de Nederlandse samenleving en Nederlandse gewoontes.

Edecco biedt elke inburgeraar de kans om op succesvolle wijze de Nederlandse taal te leren.

Het basisexamen inburgering bestaat uit drie onderdelen:

  • Toets kennis van de nederlandse samenleving
  • Toets leesvaardigheid
  • Toets spreekvaardigheid

Edecco bereidt u voor op het inburgeringsexamen met een uitgebreide cursus
De lesstof bevat Nederlandse taal en diverse onderwerpen die u voorbereiden op deelname in de samenleving, zoals maatschappijleer en sociale vaardigheden.
Als extra biedt Edecco ook een leer/ervarings-stageplaats aan bij een bedrijf wat past bij de wens van de cursist.

Wij vinden namelijk dat mensen die in Nederland willen komen wonen en werken, daarvoor optimaal moeten worden voorbereid. Wij bieden wij dus een leer- en werkervaringsplek aan voor degenen die dat willen.

Bij aanvang van de cursus doen we een taalniveautest. De cursus wordt dan in overleg met de cursist samengesteld, zoveel mogelijk passend bij jouw niveau. Ook analfabeten kunnen zo worden geholpen, eventueel is zelfs een individuele cursus mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden!

Contact

Tel: +31 61 069 9815 E-mail: info@edecco.nl Bekijk hier onze Privacy Verklaring. Lees hier onze Klachtenregeling.