Nieuws

Grijs gebied: de vergeten statushouders

In de contacten die we hebben met statushouders blijkt vaak dat ze nog niet niet bekend zijn bij de gemeente waaraan ze zijn toegewezen. Ze dreigen daardoor te worden vergeten en ze lopen flinke vertraging op bij het inburgeringsproces. Voor deze statushouders leggen wij contact bij de gemeenten zodat ze snel aan de inburgeringscursus kunnen beginnen. En dan liefst bij een van onze locaties natuurlijk, bijvoorbeeld in Amsterdam.

Open dag

Op 19 oktober organiseert Edecco samen met Statushouders Nederland een open dag in Amsterdam. Doel van deze dag is om statushouders en hun begeleiders te informeren over de mogelijkheden voor Statushouders in Nederland. Statushouders uit Amsterdam zijn hier van harte welkom.
Adres: De Meevaart, Balistraat 48-A, Amsterdam

Pilot Inburgering Nieuwe Stijl

Edecco start een Pilot Inburgeringscursus nieuwe stijl in in Amsterdam. Het is voor Statushouders die bij ons een inburgeringscursus volgen mogelijk om begeleiding naar werk te krijgen. De toeleiding naar werk start al in de cursus.