Statushouder

Edecco verzorgt inburgeringscursussen voor statushouders

Van de statushouder wordt verwacht dat hij een volwaardig lid wordt van de Nederlandse samenleving, met hulp van de gemeente waaraan hij is toegewezen. Om hem daarbij te helpen staan hem de volgende diensten van Edecco ter beschikking.

1. Mentorschap Maatschappelijke begeleiding

Edecco helpt de statushouder met diverse zaken die voor de doorsnee Nederlander heel gewoon zijn maar voor de statushouder, zeker in het begin, flinke problemen kunnen opleveren. We denken dan aan contacten met gemeente voor inschrijving, uitkering en vergoedingen, DigiD, belastingdienst (ook toeslagen), ziektekostenverzekeraar en andere instanties. We helpen bij het openen van een bankrekening, afsluiten van een ziektekostenverzekering, aanvraag tewerkstellingsvergunning, zaken omtrent de huisvesting zoals contacten met woningbouwstichting, energieleveranciers en dergelijke.

Al deze diensten tezamen noemen wij mentorschap maatschappelijke begeleiding.

2. Inburgeringscursus: Nederlandse Taal, Maatschappijleer en Kennis van de Arbeidsmarkt.

Maximaal 12 tot 15 personen in een klas, zoveel mogelijk van gelijk niveau. We streven ernaar om gaandeweg de cursus geen nieuwe cursisten bij te plaatsen, zodat er geen vertraging optreedt in het leerproces. Liever beginnen we een nieuwe groep.

Cursusduur: 3 jaar in wekelijkse lesblokken van 2 x 3 uur. Na 2 jaar zou de klant klaar moeten zijn voor het NT2 examen. Indien hij dit niveau dan (nog) niet haalt, is 2 x verlenging mogelijk van een half jaar. De cursist gaat een contract aan van een jaar, met jaarlijkse verlenging. Zowel snelle als trage cursisten kunnen individuele begeleiding krijgen. De snelle om sneller door de leerstof te komen, de langzame om te waarborgen dat ze inderdaad klaar zijn voor het examen binnen 2 jaar. Iedere groep heeft een vaste docent.
Verder is er een vast aanspreekpunt van Edecco voor de klant voor bijzonderheden en/of klachten.

Inspanningsverplichting
Van de cursist wordt een pro-actieve houding verwacht. Hij wordt geacht daadwerkelijk deel te nemen aan de cursusdagen en daarop wordt ook gecontroleerd. Bij verhindering wordt hij geacht dat van tevoren te melden.

3. Sociale begeleiding: toeleiding naar werk.

Uit de Brede Intake van de gemeente wordt duidelijk wat de statushouder kan en wil.

Gebruik makend van een groot netwerk van maatschappelijk betrokken werkgevers maken wij het verschil en zijn wij in staat voor nagenoeg iedere gemotiveerde statushouder een passende werkplek te vinden.

Begeleiding vindt plaats op basis van minimaal 4 uur per week gedurende een half jaar. Evaluatie elke 3 maanden, verlenging met een half jaar is mogelijk.

Voor iedere statushouder worden op maat gesneden trajecten aangeboden, van “werkfit”, via stage-projecten en flexibele arbeid naar een vaste baan. Daarbij worden persoonlijke omstandigheden van de kandidaat meegewogen en ingepast in het hele proces.

Wij bieden niet alleen deze banen aan, wij zorgen er ook voor dat de werknemer (inmiddels is het dan een werknemer) zich ook op zijn plek voelt en een welkome bijdrage kan leveren in het arbeidsproces. Met een aantal uren per week individuele begeleiding leert de werknemer wat er nodig is om te kunnen werken en ook te blijven werken en zijn eigen salaris te verdienen. Werknemer tevreden, werkgever tevreden en Edecco tevreden.

De kosten van deze sociale begeleiding worden veelal gedragen door de gemeente vanuit de participatiewet. Iedereen doet mee!