Werkgever

In de huidige tijd is er een schreeuwend tekort aan werknemers. Het loont daarom de moeite het potentieel aan statushouders en asielzoekers te benutten. Werkgevers zijn huiverig daarvoor, voornamelijk omdat ze onbekend zijn met de regelgeving en mogelijkheden.

Statushouders en asielzoekers

Een statushouder is een vluchteling mét een verblijfsvergunning. Juridisch verschilt een statushouder niet met Nederlandse werknemers. Een statushouder mag gewoon werken, zonder dat er speciale zaken in het arbeidscontract hoeven te worden opgenomen.

Een asielzoeker is een vluchteling die (nog) geen verblijfsvergunning heeft. Asielzoekers mogen 24 weken per jaar werken en hebben een tewerkstellingsvergunning nodig.

Wat zijn de mogelijkheden, subsidies

Naast de normale arbeidsovereenkomsten kan de werkgever een statushouder op proef te werk stellen als stagiair. Veelal kan de statushouder een bepaalde tijd werken met behoud van uitkering (Participatiewet).

Een statushouder kan eventueel ook op uitzendbasis worden aangenomen, zodat flexibiliteit, zowel voor werkgever als statushouder, te allen tijde is gewaarborgd.

Wat doet Edecco voor de werkgever

Naast het feit dat Edecco de werknemer opleidt in de Nederlandse taal (met de vaktermen die bij de werkgever gebezigd worden), biedt Edecco ook sociale begeleiding aan. De statushouder wordt door Edecco begeleid bij de gang naar werk.

Maar ook de werkgever wordt begeleid in zijn zoektocht naar personeel. Er moet een match zijn tussen statushouder en werkgever.
Op gezette tijden vindt evaluatie plaats met statushouder en werkgever. Het spreekt voor zich dat zowel van de werkgever als van de statushouder een flexibele positieve grondhouding wordt verwacht.